Thephaco tổ chức Cuộc thi thể dục lần thứ nhất năm 2018

Sau 1 tháng triển khai chương trình thể dục 9h sáng hằng ngày cho CBCNV. Công ty đã quyết định tổ chức Cuộc thi thể dục Thephaco lần thứ nhất vào ngày 7/9/2018 tại Hội trường tầng 3. Hoạt động TDTT có hiệu quả tích cực trong việc nâng cao […]

Thephaco tổ chức du lịch cho các cháu đạt thành tích cao trong học tập năm 2017 – 2018

Với mục tiêu khen thưởng các cháu ( là con của CBCNV công ty) đạt thành tích cao trong học tập (đạt từ giải 3 cấp huyện, thị xã trở lên) năm học 2017 – 2018, công ty đã tổ chức chương trình du lịch tại Hà Nội vào hai […]