Công bố báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022

30 January, 2023

Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế thanh hóa trân trọng công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 như sau.

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây