Công bố nghị quyết của HĐQT Công ty về việc chuyển nhượng Công ty TNHH MTV Dược Thanh hóa – Hủa Phăn

30 August, 2022

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa công bố nghị quyết của HĐQT Công ty về việc chuyển nhượng Công ty TNHH MTV Dược Thanh hóa – Hủa Phăn.