Công bố nghị quyết thông qua phương án vay vốn tại ngân hàng vietinbank chi nhánh thanh hóa

28 July, 2022

Công ty CP Dược VTYT Thanh Hóa công bố thông tin Nghị quyết số 12-2022/NQ-HĐQT ngày 28/07/2022 của HĐQT Công ty về việc thông qua phương án thế chấp và vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa.

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây