Công bố thông tin tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty

29 July, 2021

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty như sau:

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây: