Công đoàn Công ty Thephaco tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018

1 August, 2018

Ban chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Thephaco đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2018 vào ngày 27/7/2018. Bên cạnh đó, Công đoàn cũng nêu ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và triển khai công tác Đoàn năm 2018.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham gia đã nghe ông Nguyễn Văn Tuấn – chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Thephaco đọc báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018. Báo cáo nêu rõ, công ty hiện có 817 đoàn viên sinh hoạt ở 45 công đoàn bộ phận.  Trong 6 tháng đầu năm 2018, Công đoàn Công ty đã chủ động đề ra các nội dung hoạt động bám sát kế hoạch năm và chủ trương chỉ đạo của Đảng ủy với nhiều hoạt động đạt kết quả tốt: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vận động đoàn viên, CN – LĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua như “Tháng Công nhân”; phong trào thể dục thể thao rèn luyện thân thể với các CLB bóng bàn, bóng đá…tiếp tục được duy trì và phát huy. Bên cạnh đó, Công đoàn cũng phối hợp chuyên môn chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của CN – LĐ như trang bị bảo hộ lao động, tổ chức khám sức khỏe định kì cho 445 CNLĐ ở NMXS. Ngoài ra Công ty cũng rất chăm lo đến đời sống tinh thần của anh chị em với việc trích quỹ cho mỗi CB CNV – LĐ 500.000đ đi tham quan du lịch Sầm Sơn, Hạ Long.

Tuy nhiên, vẫn còn 1 số tồn động như phong trào thi đua triển khai rộng nhưng dàn trải, còn ít nhân tố điển hình tiên tiến. Nhiều đơn vị chưa thực hiện tốt quy định sinh hoạt định kỳ, nội dung sinh hoạt chung chung, thiếu trọng tâm, chất lượng sinh hoạt còn mang nặng tính hình thức; chưa nộp báo cáo theo quy định.

Về phương hướng nhiệm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Công đoàn Tổng cục tiếp tục vận động cán bộ, công chức, viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục thực hiện Nghị quyết của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNLĐ: ” Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn vệ sinh lao động”….

Ông Nguyễn Văn Tuấn cũng nhấn mạnh để hoàn thành được kế hoạch năm 2018, mỗi Đoàn viên, CNV – LĐ trong toàn Công ty phải đoàn kết, nỗ lực hơn nữa; nhận thức rõ trách nhiệm, đóng góp xứng đáng công sức của mình vào sự phát triển toàn diện vững chắc của Công ty.