Công ty cổ phần Dược vật tư y tế trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

30 March, 2020

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và văn bản công bố thông tin số 161/2020/TB/THEPHACO ngày 30/3/2020.

 

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây.