Hội nghị đối thoại tại nơi làm việc – quý III

31 October, 2019

Sáng ngày 16/10/2019, Hội nghị đối thoại tại nơi làm việc – quý III năm 2019 đã được diễn ra tại hội trường Công ty 04 Quang Trung.

Tham dự Hội nghị có ban TGĐ Công ty, chủ tịch Công đoàn công ty và các đơn vị trực thuộc, cùng đông đảo CBCNVLĐ.

Trong buổi đối thoại, người lao động đã nêu ra các thắc mắc, kiến nghị cũng như những vấn đề còn khó khăn trong quá trình làm việc.

Đồng chí Phó TGĐ Lưu Tường Chuyết đã yêu cầu các phòng, ban chuyên môn nghiên cứu và trả lời thấu đáo các kiến nghị của người lao động, tập trung vào các nội dung: cải thiện môi trường làm việc, tăng chế độ cho người lao động….

Đây là cơ hội tăng cường sự gắn kết giữa lãnh đạo công ty và tập thể người lao động. Đối thoại trên tinh thần tích cực, mang tính xây dựng hướng tới nâng cao chất lượng làm việc và ngày càng hoàn thiện hoạt động của Công ty Dược VTYT Thanh Hóa.