KẾT LUẬN THANH TRA VỀ VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ ATTP TRONG SX, KD, NHẬP KHẨU, QC TPCN/TPBVSK TẠI TỈNH THANH HÓA

25 September, 2020

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 12/8/2020 của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của đối tượng thanh tra, Cục trưởng Cục an toàn thực phẩm kết luận như sau:

01. Cuc ATTP-1950-Ket luan thanh tra Vv chap hanh phap luat ve ATTP