Cao ích mẫu

Hộp 1 chai x 150 ml

Thành phần:

Cao ích mẫu: 12 gam

Cao hương phụ chế: 3,75 gam

Cao ngải cứu: 4,65 gam

Công dụng:

  • Ứ huyết biểu hiện như rối loạn kinh nguyệt
  • Ít kinh, vô kinh, đau bụng kinh
  • Khí hư, rong huyết

Liều dùng:

Mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 15 ml.