CAO ÍCH MẪU

Thành phần:
Cao ích mẫu (Độ ẩm 20%) 12 gam – tương đương với ích mẫu
120 gam, Cao hương phụ chế (Độ ẩm 20%) 3,75 gam – tương
đương với hương phụ chế 37,5 gam, Cao ngải cứu (Độ ẩm 20%)
4,65 gam – tương đương với ngải cứu 30 gam.
Quy cách:
Hộp 1 chai x 150ml.

Chỉ định:
Ứ huyết biểu hiện như rối loạn kinh nguyệt, ít kinh, vô kinh, đau
bụng khi hành kinh, khí hư, rong huyết.

Liều dùng, cách dùng:
Mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 15ml. Nên uống trước bữa ăn.
Lưu ý: Không nên dùng thuốc khi thấy hiện tượng kinh nguyệt.