Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Báo cáo thường niên năm 2019

Công ty CP Dược vật tư y tế Thanh hóa công bố Báo cáo thường niên năm 2019.

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa công bố công văn chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa công bố công văn chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Công ty Cổ Phần Dược vật tư y tế Thanh hóa trân trọng thông báo xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty

Công ty Cổ Phần Dược vật tư y tế Thanh hóa trân trọng thông báo xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Nội dung cụ thể như sau:

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và văn bản công bố thông tin số 161/2020/TB/THEPHACO ngày 30/3/2020.

1 - 912345...