Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa xin trân trọng công bố báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ. Xin vui lòng xem chi tiết tại đây

Công bố nghị quyết của HĐQT Công ty về việc chuyển nhượng Công ty TNHH MTV Dược Thanh hóa – Hủa Phăn

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa công bố nghị quyết của HĐQT Công ty về việc chuyển nhượng Công ty TNHH MTV Dược Thanh hóa – Hủa Phăn. Xin vui lòng xem chi tiết tại đây

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Kính gửi Quý Cổ đông. Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa (THEPHACO) thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ. Xin vui lòng xem chi tiết tại đây.

Công bố nghị quyết thông qua phương án vay vốn tại ngân hàng vietinbank chi nhánh thanh hóa

Công ty CP Dược VTYT Thanh Hóa công bố thông tin Nghị quyết số 12-2022/NQ-HĐQT ngày 28/07/2022 của HĐQT Công ty về việc thông qua phương án thế chấp và vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa. Xin vui lòng xem chi […]

Công bố báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm 2022

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế thanh hóa Công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2022. Xin vui lòng xem chi tiết tại đây.