Công bố báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm 2022

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế thanh hóa Công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2022. Xin vui lòng xem chi tiết tại đây.

Công bố thông tin về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp chiếm 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Dược Thanh hóa – Hủa phăn

Công ty CP Dược VTYT Thanh Hóa công bố thông tin Nghị quyết số 11-2022/NQ-HĐQT ngày 11/07/2022 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp chiếm 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Dược Thanh Hóa – Hủa Phăn […]

Công bố thông tin về việc thực hiện khoản vay với ngân hàng Agribank của Công ty.

Công ty CP Dược VTYT Thanh Hóa công bố thông tin về việc thông qua phương án sử dụng vốn, vay vốn và bảo đảm tiền vay tại ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Thanh Hóa theo Nghị quyết số 10-2022/NQ-HĐQT ngày 29/06/2022 của HĐQT Công ty với các nội […]

Thông báo chi trả cổ tức năm 2021

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt như sau. Xin vui lòng xem chi tiết tại đây

Công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2021

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa Công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2021 như sau. Xin vui lòng xem chi tiết tại đây.