Quyết định về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

26 December, 2017

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa trân trọng thông báo về ngày  đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
Vui lòng xem file đính kèm sau:

Quyết định về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông