THEPHACO ĐƯỢC TUYÊN DƯƠNG LÀ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT THUẾ 2018.

31 October, 2019

Sáng ngày 24/10/2019, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị Tuyên dương doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn, nhấn mạnh: Những năm gần đây, kinh tế của tỉnh tăng trưởng cao, thu ngân sách liên tục tăng và năm sau cao hơn năm trước; trong đó có sự đóng góp quan trọng của doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh.

Trong khuôn khổ hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 52 doanh nghiệp, doanh nhân, lãnh đạo Cục Thuế trao Giấy khen của Tổng Cục thuế cho 2 doanh nghiệp, Giấy khen của Cục thuế cho 119 doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2018.

Thephaco là một trong những doanh nghiệp được UBND tỉnh tuyên dương và khen thưởng.