Thephaco tổ chức Hội nghị đối thoại tại nơi làm việc quý II năm 2019

10 June, 2019

Vào ngày 7/6/2019, BCH Công đoàn Công ty đã tổ chức Hội nghị đối thoại tại nơi làm việc quý II năm 2019

Tham dự Hội nghị gồm có Ban TGĐ, Ban chấp hành Công đoàn Công ty, Ủy ban kiểm tra Công đoàn , chủ tịch Công đoàn các đơn vị trực thuộc (CN Tỉnh gia, CN Sầm Sơn…), NM Tân dược, NM Đông dược. Đặc biệt, hội nghị lần này còn có sự tham dự của Chủ tịch HĐQT Công ty và Bí thư Đảng ủy Công ty.

Tất cả các ý kiến đại diện người lao động nêu ra đều được Tổng Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty tiếp thu, giải trình, trả lời một cách thắng thắn, chân tình và đầy đủ.

Kết thúc Hội nghị quý II, Công ty mong muốn đại diện người lao động phổ biến nội dung đối thoại tới người lao động, giải thích đến toàn thể người lao động về các chế độ chính sách của Thephaco hiện nay. Qua đó phát huy tốt vai trò đại diện cho người lao động trong các đợt tổ chức đối thoại tiếp theo để kịp thời giải quyết tâm tư, nguyện vọng của toàn bộ người lao động tại Thephaco.