THEPHACO TỔ CHỨC PHIÊN TRÙ BỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY LẦN THỨ VII NHIỆM KỲ 2020 – 2025

29 May, 2020

Chiều ngày 28/5/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần Dược VTYT Thanh Hóa đã tổ chức phiên trù bị Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Tại phiên trù bị, đại hội đã biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký; thông qua chương trình Đại hội, Nội quy quy chế làm việc Đại hội, Quy chế bầu cử. Đại hội đã trình bày báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao Phiên trù bị Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Dược VTYT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã hoàn thành các nội dung, chương trình Đại hội đề ra.
Theo chương trình, phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty cổ phần Dược VTYT Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ khai mạc vào sáng mai (29/05/2020).