Thông báo chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

28 May, 2021

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa xin trân trọng thông báo đến quý Cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt.

Nội dung cụ thể xin vui lòng xem chi tiết tại đây