Thông báo chi trả cổ tức năm 2021

14 June, 2022

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hóa thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt như sau.

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây