CN DƯỢC HỒ CHÍ MINH (THEPHACO) CHUNG TAY ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG

9 November, 2020

Được sự đồng ý của TGĐ, chi nhánh Hồ Chí Minh thuộc Công ty CP Dược VTYT Thanh Hóa đã phối hợp cùng thành Đoàn Hồ Chí Minh trao tặng 1000 suất thuốc cho các tỉnh miền Trung đang bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 6 gây ra.

Đây không chỉ là hành động đơn thuần “nhường cơm, sẻ áo”, việc làm này còn thể hiện nghĩa cử cao đẹp, một nét đẹp văn hoá của Thephaco đối với xã hội và cộng đồng.