THEPHACO ỦNG HỘ 100 TRIỆU ĐỒNG CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

13 April, 2020

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trân Tổ quốc Việt Nam và cuộc vận động của Thường trực Ủy ban Mặt trân Tổ quốc Việt nam tỉnh Thanh Hóa, sáng ngày 10/4/2020 Thephaco đã ủng hộ 100 triệu cho quỹ phòng, chống dịch COVID-19 với mong muốn góp phần cùng toàn tỉnh sớm ngăn chặn có hiệu quả dịch COVID-19.

Ngay từ những ngày đầu tiên khi dịch COVID-19 có dấu hiệu xuất hiện tại Việt Nam, Thephaco đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng, chống COVID-19 bao gồm việc thường xuyên thực hiện các biện pháp khử trùng tại văn phòng và các nhà máy, hướng dẫn nhân viên các phương pháp phòng chống dịch bệnh, phát khẩu trang và cung cấp nước rửa tay sát khuẩn miễn phí, kiểm tra thân nhiệt của nhân viên tại cổng ra vào, tạm dừng chấm công bằng dấu vân tay, và triển khai hình thức làm việc online từ xa.

Thephaco tin rằng với sự chung tay và quyết tâm của cả cộng đồng, chúng ta sẽ CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH