Trong nước

Chi nhánh tại Thành phố Hà Nội

+ Bà: Lê Thị Thoa – Giám đốc chi nhánh.
+ Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Thành phố  Hà Nội.
+ Điện thoại: 043 3851 945         Fax:  043 3851 942
+ Mã số thuế:   2800231948.

Chi nhánh tại Thành phố Hải phòng

+ Ông: Mai Văn Cường – Giám đốc chi nhánh.
+ Địa chỉ: Thôn Quỳnh Hoàng – xã Nam Sơn – huyện An Dương – Tp. Hải Phòng.
+ Điện thoại: 031 3842 884 – Fax:  031 3292 365
+ Website:        www.thephaco.vn

+ Mã số thuế:   2800231948.

Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh

+ Ông:  Nguyễn Xuân Mạnh – Giám đốc chi nhánh.
+ Địa chỉ: 652/25/4 Cộng hòa Phường 13, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
+ Điện thoại: 083 8497 234 – Fax:  083 8497 246
+ Email:          thephacohcm@yahoo.com.vn
+ Website:        www.thephaco.vn
+ Mã số thuế:   2800231948