Xây dựng thương hiệu

Sáng tạo, chuyên nghiệp và dài lâu!

TẦM NHÌN

Năm 2025 đưa Thephaco trở thành một trong Top 10 doanh nghiệp dược phẩm lớn nhất cả nước, với hệ thống sản phẩm đa dạng, chất lượng, đạt tiêu chuẩn GMP EU, đáp ứng được yêu cầu khắt khe của thị trường dược phẩm quốc tế.

SỨ MỆNH

Đảm bảo chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực, đầu tư hệ thống dây chuyền hiện đại, tuân thủ các yêu cầu khắt khe của thị trường dược phẩm. Để sản xuất ra các sản phẩm chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu phòng và chữa bệnh cho cộng đồng, mang lại giá trị an sinh, góp phần vào sự phát triển của xã hội.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

– Lấy chất lượng làm kim chỉ nam của mọi hoạt động

– Lấy con người làm trung tâm của sự phát triển

– Lấy đầu tư công nghệ làm nên sự khác biệt

– Lấy uy tín làm nên sự hợp tác bền vững

– Lấy giá trị an sinh xã hội đóng góp cho cộng đồng